TMA Bình Định là dự án đầu tư quy mô lớn của TMA Solutions. Với bề dày 25 năm phát triển vững mạnh của TMA Solutions thì TMA Bình Định đang dần khẳng định vị thế của mình đối với nền CNTT tỉnh Bình Định, góp sức cùng với tỉnh xây dựng Thung Lũng Sáng tạo Quy Nhơn trở thành trung tâm khoa học, công nghệ cao tại miền Trung.

  • TMA quyết định đầu tư xây dựng Công viên sáng tạo TMA Bình Định (TMA Innovation Park) tại Thung Lũng Sáng Tạo Quy Nhơn
  • Thành lập TMA Bình Định
  • Khởi công xây dựng Công viên Sáng tạo TMA Bình Định (TMA Innovation Park - TIP)
  • Đạt 70 kỹ sư
  • Thành lập Nhóm Data Science Group
  • Tổ chức Ngày hội Công nghệ tại ĐH Quy Nhơn
  • Khai trương Công viên Sáng tạo TMA Bình Định
  • Đạt 140 kỹ sư
  • Khách hàng từ 6 nước (Mỹ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore)