Bổ sung kiến thức về công nghệ AI cho tất cả nhân viên TMA

02/2024

Một trong những điểm nhấn của chiến lược và định hướng phát triển Tập đoàn Công nghệ TMA trong năm 2024 cũng như trong tương lai là viêc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ AI – AI Centric. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ cuối năm 2023, khóa học AI Foundation Training đã được mở cho tất cả nhân viên.

Đây là khóa học cơ bản về AI đầu tiên được áp dụng cho nhân viên TMA, diễn ra từ ngày 05/12/2023 – 01/02/2024. Khóa học có sự tham gia hướng dẫn, chia sẻ của các kỹ sư, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án AI tại TMA.

Tại đây, hơn 100 học viên đã được tiếp cận nhiều kiến thức cơ bản và cập nhật về công nghệ AI như Ngôn ngữ lập trình, Toán học và Thống kê, Nguyên tắc cơ bản về Machine Learning, Thư viện và công cụ… Cuối khóa, các học viên cũng đã tham gia làm bài tập theo nhóm để đánh giá kết quả khóa học.

Nhận được nhiều phản hồi, đóng góp tích cực của nhân viên TMA, trong năm 2024, Trung tâm Đào tạo TMA sẽ tiếp tục mở nhiều khóa học liên quan đến công nghệ AI như:

  • AI Advance Training Program
  • Online AI Foundation Training Opened for Self-learning
  • AI Foundation & Applications

Đừng quên theo dõi email từ Upskills HCM và TIP để đăng ký tham gia nhé!