Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ TMA chia sẻ định hướng phát triển của Tập đoàn với các thành viên tại TIP

02/2022

Chiều ngày 25/02/2022, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ TMA – Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ đã có buổi chia sẻ về những thông tin mới nhất của Tập đoàn cũng như Công viên Sáng tạo TMA Bình Định (TIP) với các thành viên chủ chốt tại đây.

Cụ thể, tại buổi chia sẻ, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ đã cập nhật những thông tin quan trọng liên quan đến cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghệ TMA - TMA Tech Group (TTG), cùng với đó là định hướng phát triển trong tương lai của TTG nói chung và TIP nói riêng.


Với sự đồng lòng của Ban giám đốc và các thành viên, tin chắc rằng Tập đoàn Công nghệ TMA sẽ từng bước mạnh mẽ chinh phục mọi mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra.