Hình ảnh mới nhất của TMA Innovation Park

07/2020

Đến tháng 6/2020, TMA Innovation Park đã “hiện hình” rõ hơn, đẹp hơn, chỉnh chu hơn trên quê hương Bình Định. Những công đoạn cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành để các thành viên Lab 8 có thể chuyển vào làm việc sớm nhất có thể.

Khối trung tâm của Trung tâm Phần mềm là khối “về đích” nhanh nhất khi đã gần như sơn và vệ sinh xong. Bàn ghế cùng các trang thiết bị phục vụ cho công việc cũng đã được chuyển đến, lấp đầy không gian các phòng.

2 khối bên cạnh cũng đang được tăng tốc hoàn thiện để kịp ra mắt.

Những hình ảnh mới nhất của TMA Innovation Park: