[Internship] Kết quả Admission Test từ 14/08/2018 - 16/08/2018

08/2018

Admission Test là bài Test đầu vào tại TMA dành cho các bạn sinh viên apply vào chương trình thực tập tại Student Development Center (SDC). Bài test bao gồm IQ (20 câu) và Tiếng Anh (200 câu - Theo format TOEIC). Sau khi vượt qua Admission Test, các bạn sinh viên sẽ được trực tiếp phỏng vấn với các anh/ chị SME của TMA, từ đó tìm cho mình được con đường phát triển phù hợp với bản thân. 

Dưới đây là danh sách các bạn đã vượt qua Admission Test tại TMA. TMA sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất để hẹn lịch phỏng vấn, trao đổi thêm về công việc và định hướng nghề nghiệp của các bạn sau này. Hãy chờ điện thoại và email của bộ phận Nhân sự nhé. Mong sớm gặp các bạn tại TMA!

# Full Name Uni. Name Test Date
1 Phạm Chơn Nhiên FPT University 14/08/2018
2 Nguyễn Duy Đạt FPT University 13/08/2018
3 Đỗ Trần Nhật Duy FPT University 13/08/2018
4 Vũ Minh Duy FPT University 14/08/2018
5 Phạm Duy Anh FPT University 14/08/2018
6 Trần Lộc Trân Châu FPT University 14/08/2018
7 Lê Tuấn Anh FPT University 14/08/2018
8 Lê Hữu Gia Cát FPT University 14/08/2018
9 Vũ Tiến Đạt FPT University 16/08/2018
10 Bùi Tuấn Linh FPT University 17/08/2018
11 Lương Hoàng Ân Hoa Sen University 16/08/2018
12 Bùi Đắc Thuận Hoa Sen University 16/08/2018
13 Nguyễn Trần Anh Minh Hoa Sen University 16/08/2018
14 Đỗ Quang Khang Hoa Sen University 16/08/2018
15 Trần Hoàng Hải Hoa Sen University 16/08/2018
16 Lương Trường Gia Thịnh Hoa Sen University 16/08/2018
17 Trương Chí Toàn Hoa Sen University 16/08/2018
18 Nguyễn Văn Bảo Chung Hoa Sen University 16/08/2018
19 Nguyễn Quang Thiện Hoa Sen University 16/08/2018
20 Trần Bảo Truyền Hoa Sen University 16/08/2018
21 Đinh Thiện Nhân Hoa Sen University 16/08/2018

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình thực tập của TMA hoặc truy cập fanpage TMA Solutions để cập nhật nhiều thông tin mới nhất!