[Internship] Kết quả Admission Test và phỏng vấn từ 02/07/2018 - 03/08/2018

08/2018

Dưới đây là danh sách các bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn và Admission Test để chỉnh thức trở thành thực tập sinh tại TMA. 

TMA sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất để trao đổi thêm về công việc và định hướng nghề nghiệp của các bạn sau này. Hãy chờ điện thoại và email của bộ phận Nhân sự nhé. Mong sớm gặp các bạn tại TMA!

# Full Name Uni. Name Test Date
1 Nguyễn Xuân Lộc University of Science 02/07/2018
2 Lê Thị Thu Hồng Nong Lam University 11/07/2018
3 Lâm Nguyễn Hữu Đức University of Science 13/07/2018
4 Lê Công Đạt HCMC Uninersity of Technology and Education 17/07/2018
5 Nguyễn Thị Kim Lệ University of Science 31/07/2018
6 Vũ Phương Đông Van Hien University 20/07/2018
7 Nguyễn Phạm Nhựt Nam University of Science 20/07/2018
8 Nguyễn Công Thuận University of Science 27/07/2018
9 Trần Trọng Đạo Ho Chi Minh City University of Transport 20/07/2018
10 Trần Vũ Ngọc Hoàng University of Science 20/07/2018
11 Lê Toàn University of Science 24/07/2018
12 Kiều Nguyên Thịnh University of Science 24/07/2018
13 Nguyễn Trọng Bình University of Science 27/07/2018
14 Văn Ngọc Thiện University of Science 01/08/2018
15 Nguyễn Văn Chương University of Science 27/07/2018
16 Nguyễn Anh Tú University of Science 27/07/2018
17 Nguyễn Minh Thiện UIT 30/07/2018
18 Trần Thanh Huy UIT 03/08/2018
19 Võ Trường Lộc University of Science 31/07/2018
20 Đoàn Duy Khải University of Science 03/08/2018
21 Nguyễn Bích Thúy University of Science 03/08/2018
22 Nguyễn Hoàng Khang University of Science 03/08/2018
23 Hoàng Phước Khải University of Science 03/08/2018
24 Trần Duy Toàn University of Science 03/08/2018
25 Nguyễn Duy Khang University of Science 03/08/2018
26 Đặng Hoàng Long University of Science 01/08/2018
27 Đoàn Tuyên University of Science 01/08/2018
28 Lê Đình Hậu University of Science 01/08/2018
29 Lê Phan Tấn Đạt University of Science 01/08/2018
30 Lê Thế Tài University of Science 01/08/2018
31 Ngô Long Thượng University of Science 01/08/2018
32 Nguyễn Ngọc Viên University of Science 01/08/2018
33 Nguyễn Thành Nguyên University of Science 01/08/2018
34 Nguyễn Việt Trường University of Science 01/08/2018
35 Đào Minh Nhật University of Science 03/08/2018
36 Phan Đình Hoàng Quân University of Science 03/08/2018
37 Nguyễn Hiền Minh Triết University of Science 01/08/2018
38 Lê Minh Tuấn University of Science 03/08/2018