TMA là nhà tài trợ chính HUTECH IT’s Got Talent 2017

01/2018

Hôm qua, TMA đã có mặt tại tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi HUTECH IT's Got Talent 2017 với tư cách là nhà tài trợ chính, cố vấn cấp cao, đồng thời là thành viên ban giám khảo.