Tài chính, Ngân hàng & Bảo hiểm

Thương mại điện tử & Phân phối

Sức khoẻ / Y tế

Giáo dục

Nông nghiệp & Chế biến thực phẩm

Vận tải & Logistic

Khách sạn & Du lịch

Viễn thông

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG & BẢO HIỂM

 • Quản lý tài sản (Wealth management, asset management)
 • Thị trường vốn (Capital market)
 • Quản lý vốn (Fund management)
 • Quản lý đầu tư (Investment management)
 • Thanh toán di động (Mobile payment)
 • Phân tích tài chính (Financial analysis)
 • Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance)
 • Quy trình bảo hiểm (Insurance process and workflow)
 • Hỗ trợ bán bảo hiểm (Insurance sale support)
 • Đào tạo bảo hiểm (Insurance agent training)

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & PHÂN PHỐI

 • Tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống phần mềm trọn gói về thương mại điện tử
 • Quản lý phân phối sản phẩm
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Dự báo doanh số
 • POS (Point of Sale)

SỨC KHỎE / Y TẾ

 • Phân tích thông tin bệnh nhân và sử dụng thuốc
 • Hệ thống thông tin y tế
 • Quản lý và phân tích dịch bệnh
 • Hồ sơ y tế điện tử
 • Hỗ trợ chuẩn đoán lâm sàng
 • Theo dõi sức khỏe người già 24/24
 • Quản lý người cách ly tại nhà
 • Phần mềm nhà thuốc

GIÁO DỤC

 • Thư viện điện tử
 • Sách điện tử
 • Phân tích hành vi học online
 • Phân tích năng lực học sinh
 • Quản lý và điểm danh tự động
 • Quản lý trường học

VIỄN THÔNG

 • Mạng 3G/4G/5G
 • IoT
 • VoIP
 • Tổng đài số
 • Các ứng dụng quản lý mạng

VẬN TẢI & LOGISTIC

 • Quản lý giao nhận
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý xe và tàu biển
 • Phân tích giao thông

KHÁCH SẠN & DU LỊCH

 • Web site dịch vụ khách sạn và du lịch
 • Phần mềm dịch vụ khách sạn
 • Quản lý khách sạn tự động
 • POS cho nhà hàng
 • Trang vàng (yellow pages)

NÔNG NGHIỆP & CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Áp dụng các công nghệ mới (AI, IoT, Big data, Blockchain, drone…) để hiện đại hóa ngành nông nghiệp cho khách hàng Úc, New Zealand, Nhật Bản:

 • Phân tích và tối ưu năng suất chăn nuôi bò
 • Quản lý quy trình trồng trọt
 • Hệ thống thông tin nông nghiệp
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp
 • Tối ưu hiệu suất máy móc chế biến thực phẩm
 • Nhận dạng bệnh
 • Đánh giá chất lượng gỗ tự động
 • Smart farm