Tài chính, Ngân hàng & Bảo hiểm

Thương mại điện tử & Phân phối

Sức khoẻ / Y tế

Giáo dục

Nông nghiệp & Chế biến thực phẩm

Vận tải & Logistic

Khách sạn & Du lịch

Viễn thông

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG & BẢO HIỂM

 • Quản lý tài sản (Wealth management, asset management)
 • Thị trường vốn (Capital market)
 • Quản lý vốn (Fund management)
 • Quản lý đầu tư (Investment management)
 • Thanh toán di động (Mobile payment)
 • Phân tích tài chính (Financial analysis)
 • Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance)
 • Quy trình bảo hiểm (Insurance process and workflow)
 • Hỗ trợ bán bảo hiểm (Insurance sale support)
 • Đào tạo bảo hiểm (Insurance agent training)

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & PHÂN PHỐI

 • Tư vấn, thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống phần mềm trọn gói về thương mại điện tử
 • Quản lý phân phối sản phẩm
 • Phân tích hành vi khách hàng
 • Dự báo doanh số
 • POS (Point of Sale)

SỨC KHỎE / Y TẾ

 • Phân tích thông tin bệnh nhân và sử dụng thuốc
 • Hệ thống thông tin y tế
 • Quản lý và phân tích dịch bệnh
 • Hồ sơ y tế điện tử
 • Hỗ trợ chuẩn đoán lâm sàng
 • Theo dõi sức khỏe người già 24/24
 • Quản lý người cách ly tại nhà
 • Phần mềm nhà thuốc

GIÁO DỤC

 • Thư viện điện tử
 • Sách điện tử
 • Phân tích hành vi học online
 • Phân tích năng lực học sinh
 • Quản lý và điểm danh tự động
 • Quản lý trường học

VIỄN THÔNG

 • Mạng 3G/4G/5G
 • IoT
 • VoIP
 • Tổng đài số
 • Các ứng dụng quản lý mạng

VẬN TẢI & LOGISTIC

 • Quản lý giao nhận
 • Quản lý tài sản
 • Quản lý xe và tàu biển
 • Phân tích giao thông

KHÁCH SẠN & DU LỊCH

 • Web site dịch vụ khách sạn và du lịch
 • Phần mềm dịch vụ khách sạn
 • Quản lý khách sạn tự động
 • POS cho nhà hàng
 • Trang vàng (yellow pages)

NÔNG NGHIỆP & CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Áp dụng các công nghệ mới (AI, IoT, Big data, drone…) để hiện đại hóa ngành nông nghiệp cho khách hàng Úc, New Zealand, Nhật Bản:

 • Phân tích và tối ưu năng suất chăn nuôi bò
 • Quản lý quy trình trồng trọt
 • Hệ thống thông tin nông nghiệp
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp
 • Tối ưu hiệu suất máy móc chế biến thực phẩm
 • Nhận dạng bệnh
 • Đánh giá chất lượng gỗ tự động
 • Smart farm