TẠI SAO 4000 KỸ SƯ CHỌN TMA

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP & THÂN THIỆN

Quy trình chuẩn Quốc tế, làm việc với khách hàng nước ngoài, công nghệ tiên tiến hiện đại.

Cơ hội đào tạo &
Phát triển nghề nghiệp
Phúc lợi
& Thu nhập cạnh tranh
Hoạt động ngoại khóa
phong phú

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TUYỂN DỤNG

Điện thoại

Ext

MỚI TỐT NGHIỆP (FRESHER)

Điện thoại

Ext

THỰC TẬP

Điện thoại

Hotline